A Magyar Államkincstár a Széchenyi 2020, Környezet és Energia Operatív Program keretében „Napelemes rendszerek telepítése a Magyar Államkincstár Igazgatósági épületein” című KEOP-4.10.0/K/14-2014-0063 számú projekt keretében 144,67 millió Ft összegű támogatást nyert.

A meghirdetett „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című pályázat kiemelt célja, hogy ösztönözze a környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését. A fenti célok érdekében Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 144 679 625 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesült a Kincstár. Magyarország a megújuló energiaforrások alkalmazását a gazdasági fejlődéshez történő hozzájárulás egyik kiemelkedő lehetőségének tekinti. Az Európai Unió előírásának megfelelően Magyarországnak a teljes energiafelhasználásának legalább 13 %-át kell megújuló energiákból fedeznie 2020-ig.

A projekt megvalósítás során a Magyar Államkincstár épületein, 11 helyszínen a villamos-energia igény részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából a telephelyek adottságait figyelembe vevő teljesítőképességű, háztartási méretű, hálózatra csatlakozó napelemes kiserőmű került kialakításra.

 

forrás: alternativenergia.hu